Makelaars.media gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Makelaars.Media! We zijn een abonnementsservice die makelaars toegang biedt tot eenvoudige creatie van promotiemateriaal voor zijn kantoor en particuliere opdrachtgevers. Onze service biedt ook een ruime keuze in redactionele content, foto’s en advertentiemateriaal van jouw branche vereniging. Tevens is de geautomatiseerde inloop van de door jou geselecteerde objecten geheel verzorgd.

Deze service wordt je aangeboden door Makelaars.Media, onderdeel van Let’s Publish OU in Tallinn/Estland. Het gebruik van onze service is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

1./ Lidmaatschap
Je Makelaars.Media-lidmaatschap wordt maandelijks voortgezet totdat het wordt stopgezet. Je geeft ons toestemming om maandelijks je lidmaatschapskosten voor de komende maand in rekening te brengen op basis van je Betalingsmethode, tenzij je je lidmaatschap opzegt voor je maandelijkse hernieuwingsdatum (zie "Opzeggen" hieronder). Om gebruik te kunnen maken van Makelaars.Media-service moet je over internettoegang beschikken en een recente, geldige, geaccepteerde Betalingsmethode opgeven die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt (zie "Betalingsmethode"). Je kunt specifieke details met betrekking tot je Makelaars.Media-lidmaatschap raadplegen op onze website via de link ‘Uw account, details’

2./ Gratis proefperiode
Je Makelaars.Media-lidmaatschap kan met een gratis proefperiode beginnen. De gratis proefperiode van je lidmaatschap duurt een maand en is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde ex-leden de kans te geven om de service uit te proberen. Tijdens de registratie krijg je een melding waarin wordt aangegeven of je al dan niet in aanmerking komt voor een gratis proefperiode.

We zullen je maandelijkse lidmaatschapskosten aan het einde van de gratis proefperiode in rekening brengen via je Betalingsmethode, tenzij je je lidmaatschap voor het einde van deze gratis proefperiode opzegt. Ga naar onze website en klik in Mijn account op de link ‘Abonnement’ om de prijs van je maandelijkse lidmaatschap en de einddatum van je gratis proefperiode te zien. Je ontvangt geen bericht van ons wanneer het betaalde gedeelte van je lidmaatschap is ingegaan.

3./ Facturering
De lidmaatschapskosten voor onze service worden maandelijks in rekening gebracht via je Betalingsmethode op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van je betaalde lidmaatschap. In sommige gevallen kan het tijdstip van je facturering worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer je Betalingsmethode niet met succes is afgehandeld of wanneer je betaalde lidmaatschap is begonnen op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. Ga op onze website naar de pagina 'Account' en klik op de link ‘Abonnement’ om je volgende betalingsdatum te zien.

4./ Betalingsmethoden
Je kunt je Betalingsmethode wijzigen op onze website via de pagina 'Account'. Als een betaling niet met succes wordt afgehandeld vanwege het verlopen van de vervaldatum, een ontoereikend saldo of een andere reden, en je je Betalingsmethode niet wijzigt of je account niet opzegt, kunnen wij jouw toegang tot de service opschorten, totdat we een geldige Betalingsmethode hebben verkregen. Je geeft ons toestemming om te blijven factureren via de Betalingsmethode als deze wordt bijgewerkt en je blijft verantwoordelijk voor alle niet-geïnde bedragen. Dit kan leiden tot een wijziging in de factureringsdatum voor je betalingen. Voor bepaalde Betalingsmethoden kan de aanbieder van je Betalingsmethode wisselkoers- of andere kosten in rekening brengen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betalingsmethode.

5./ Opzeggen
Je kunt je Makelaars.Media-lidmaatschap te allen tijde opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn na ingaan van volledig betaald pakket (dus exclusief gratis maand). Een nieuwe deelname is voor minimaal 12 maanden, daarna geldt een opzegtermijn van de lopende maand plus 2 maanden. Nadat je hebt opgezegd, behoud je je toegang tot de service tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode. We verrichten geen terugbetalingen of crediteringen voor een gedeelte van de maand van een lidmaatschapsperiode. Om je lidmaatschap op te zeggen ga je naar de pagina 'Account' waar je de instructies voor opzegging volgt. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch afgesloten aan het einde van de geldige opzegperiode. Als je wilt bekijken wanneer je account wordt gesloten, klik je in 'Account' op 'Abonnement'.

6./ Prijswijzigingen en wijzigingen van de abonnementen
Het is mogelijk dat we onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen; dergelijke prijswijzigingen of wijzigingen van onze abonnementen zijn echter pas 30 dagen na de kennisgeving via e-mail van toepassing voor jou.

7./ Makelaars.Media-service
  1. Als je lid wilt worden van Makelaars.Media moet er een koppeling met je objectendatabase mogelijk zijn.
  2. Makelaars.Media en alle content die via onze service wordt gecreëerd zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Tijdens je lidmaatschap verlenen we je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om alleen via je abonnement op Makelaars.Media het materiaal te creëren. De lage resolutie pdf of jpg is voor eigen online gebruik, de hoge resolutie pdf wordt niet ter beschikking gesteld. Het drukwerk wordt alleen via drukkerijen via Makelaars.Media geproduceerd. Met uitzondering van voornoemde beperkte licentie wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen.
  3. Wij werken de Makelaars.Media-service, met inbegrip van de content-bibliotheek, doorlopend bij. Bovendien testen wij voortdurend diverse aspecten van onze service, met inbegrip van onze website, gebruikersinterfaces, aanbiedingsopties en beschikbaarheid van templates.
  4. Toepasselijke recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.
  5. Toepassingen van derden. Je kunt te maken krijgen met toepassingen van derden (inclusief, en zonder beperkingen, websites, widgets, software of andere hulpprogramma's) die in wisselwerking staan met de Makelaars.Media-service. Je gebruik van deze toepassingen is mogelijk onderhevig aan gebruiksvoorwaarden of licentievoorwaarden van derden.
  6. Klantenondersteuning. Indien je meer informatie wenst over onze service en zijn functionaliteiten, of indien je ondersteuning nodig hebt voor je account, gelieve dan het Makelaars.Media Contact pagina op onze website te raadplegen..
  7. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen welke onverminderd van kracht blijven.
  8. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. Makelaars.Media kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen je ten minste 30 dagen, voordat deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden voor jou van toepassing zijn, informeren.
  9. Elektronische communicatie. Wij sturen informatie met betrekking tot je account (bijvoorbeeld betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van de betalingsmethode, bevestigingsberichten, mededelingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mails naar je e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.
Laatst bijgewerkt: 7 juni 2018